Zorunlu Meslekler

Hangi Mesleklerde MYK belgeleri verilecektir?

5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

Mesleki yeterlilik sistemi mevzuatındaki düzenlemelerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Aşağıda ilgili meslekler tablo halinde verilmiştir:

Zorunluluk Kapsamındaki Meslekler
1) 25.05.2015 Tarihli Bakanlık Tebliği (40 Meslek)

Sıra No  Ulusal Yeterlilik Kodu  Yeterlilik Adı Seviyesi
1  11UY0011-3  Ahşap Kalıpçı Seviye 3
2  12UY0054-3  Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3
3  12UY0055-3  Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3
4  11UY0014-3  Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
5  10UY0003-3  Bacacı Seviye 3
6  10UY0003-4  Bacacı Seviye 4
7  11UY0012-3  Betonarme Demircisi Seviye 3
8  12UY0049-3  Betoncu Seviye 3
9  11UY0010-3  Çelik Kaynakçısı Seviye 3
10  11UY0015-4  Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
11  12UY0042-4  Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4
12  11UY0033-3  Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3
13  11UY0032-4  Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4
14  11UY0030-4  Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4
15  11UY0034-3  Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3
16  11UY0034-4  Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4
17  12UY0048-3  Duvarcı Seviye 3
18  11UY0013-3  Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3
19  12UY0080-4  Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4
20  12UY0080-5  Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5
21  12UY0057-3  Isı Yalıtımcısı Seviye 3
22  11UY0031-3  Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3
23  11UY0023-3  İnşaat Boyacısı  Seviye 3
24  12UY0056-3  İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
25  11UY0016-4  Kaynak Operatörü Seviye 4
26  10UY0002-3  Makine Bakımcı Seviye 3
27  10UY0002-4  Makine Bakımcı Seviye 4
28  10UY0002-5  Makine Bakımcı Seviye 5
29  11UY0020-5  Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5
30  11UY0021-4  Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4
31  11UY0007-3  Otomotiv Montajcısı Seviye 3
32  12UY0053-3  Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3
33  12UY0050-3  Panel Kalıpçı Seviye 3
34  09UY0001-3  Plastik Kaynakçısı Seviye 3
35  12UY0051-3  Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
36  12UY0059-3  Ses Yalıtımcısı Seviye 3
37  11UY0024-3  Sıvacı Seviye 3
38  12UY0058-3  Su Yalıtımcısı Seviye 3
39  11UY0025-3  Tünel Kalıpçısı Seviye 3
40  12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3

2) 24.03.2016 Tarihli Bakanlık Tebliği (8 Meslek)

Sıra No  Ulusal Yeterlilik Kodu  Yeterlilik Adı Seviyesi
1  12UY0092-3  Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3
2  12UY0092-4  Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4
3  12UY0091-3  Asansör Montajcısı Seviye 3
4  12UY0091-4  Asansör Montajcısı Seviye 4
5  12UY0082-4  CNC Programcısı Seviye 4
6  12UY0082-5  CNC Programcısı Seviye 5
7  12UY0085-3  Metal Sac İşlemeci Seviye 3
8  12UY0085-4  Metal Sac İşlemeci Seviye 4