İnşaat İşçisi

Başvurmak İçin Hemen Tıklayınız

İlgili Ulusal Yeterliliğin Amacı Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için;
· Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
· Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır
Sınavda Soru Çıkacak Konular Linki Tıklayınız
“İş Güvenliği” için sayfa 6-7, “Meslek Bilgisi” için sayfa 10-11 deki konulara çalışınız
Online Başvurudan Sonra Yapılacaklar * Kimlik Fotokopisi
* Ücret Dekontu
* FR-12 Aday Başvuru Formunu Sinerji MYM’ye kargo ile direkt gönderiniz ya da ofisimize elden teslim ediniz.
Ofis Adresimiz Fatih caddesi, No: 194 Daire: 101 1. Sanayi Sitesi Konak / İZMİR
Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.
Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.
Ön Şart Ön Şart Yoktur
Sınav Yeri Bireysel Başvurularda Sinerji MYM – Sınav Merkezi, İzmir,

Toplu başvurularınızda Şantiyenizde de sınav yapılır.

Soru Sayısı (en az) Mülakat: İş Güvenliğinden en az 10 Soru
Uygulama: 1 adet Uygulama Sorusu
Başarı Notu Mülakat Sınavlardan       : %60 almalısınız
Uygulama Sınavından     : %60 almalısınız