Tarafsızlık Politikamız

TARAFSIZLIK POLİTİKAMIZ

İzmir SİNERJİ Mesleki Yeterlilik Eğitim Danışmanlık Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. olarak;

  • MYK Belgesi sürecinde Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı ve ayrımcılığa sebep olmayacağımızı,
  • Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimizi,
  • Üst yönetim üyeleri ile personellerimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskı unsuruna asla müsaade etmeyeceğimizi,
  • Tüm çıkar çatışmalarını yöneteceğimizi ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlayacağımızı,
  • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerle yönelik tarafsızlığımızı ve adilane tutumumuzu koruyacağımızı,
  • Tarafsızlığımızı ve adilane tutumumuzu garanti altında tutacak tüm önlemleri alacağımızı,
  • Başvuru sahipleri ve adayların verdiğimiz hizmetlere erişebilmesi için, hiçbir haksız ön koşul, aşırı mali şart, bir birlik ya da gruba üye olunması gibi sınırlayıcı ve engelleyici şartlar koymayacağımızı,
  • Belgelendirme süresi boyunca başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin tüm gizli bilgileri yasal mevzuatlar çerçevesinde koruyacağımızı,

beyan eder, tüm yönetim sistemimizin bu hususları garanti altına almak için oluşturulduğunu taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR

HASAN H. UĞURLU

İZMİR

03.01.2017